വീടും സ്ഥലവും വില്പനക്ക്(എക്സ്ചേഞ്ച് )

 

*വീടും സ്ഥലവും വില്പനക്ക്(എക്സ്ചേഞ്ച് )

❤️സ്ഥലം കാവുംകണ്ടം (കടനാട് പഞ്ചായത്ത്‌ )

❤️60 സെന്റ് സ്ഥലം(ഒന്നിച്ചും ഫ്ലോട്ട് ആയും കൊടുക്കുന്നതാണ് ❤️

❤️3 ബെഡ്‌റൂം വാർക്ക വീട്❤️

❤️മൊത്തത്തിൽ തുല്യ വിലക്കുള്ള വസ്തുവുമായോ മേല്പണം ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചുള്ള വസ്തു exchange ഉം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്❤️

❤️15 സെന്റ് വീതമുള്ള ഫ്ലോട്ടായും സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നതാണ്❤️

❤️വറ്റാത്ത വെള്ളവും വഴി സൗകര്യവും ഉണ്ട്❤️

❤️ബസ് ഓടുന്ന മെയിൻ റോഡിലേക്ക് 200 മീറ്റർ മാത്രം ദുരമേ ഉള്ളു ❤️

❤️സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും വീടിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്❤️

❤️9562517298 നമ്പറിൽ വിളിക്കുക❤️

❤️9562517298 whatspilum ലഭ്യമാണ്❤️

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.