വീടുവെക്കാൻ അനുയോജ്യമായ 10 സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനക്ക്

വീടുവെക്കാൻ അനുയോജ്യമായ 10 സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനക്ക്.

സ്ഥലം : മറ്റക്കര ചുവന്നപ്ലാവ് കൊഴുവനാൽ മെയിൻ റോഡ് ൽ നിന്നും 100 മീറ്റർ മാറി.
ഇലക്ട്രിസിറ്റി, , പൈപ്പ് വെള്ളം, റോഡ് എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.

വില : 90,000 per cent.
താല്പര്യം ഉള്ളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക 📱

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.