ടൗണിൽ 21സെന്റ് സ്ഥലവും ഒറ്റനില വാർക്കവീടും വിൽപ്പനക്ക്

ടൗണിൽ 21സെന്റ് സ്ഥലവും ഒറ്റനില വാർക്കവീടും വിൽപ്പനക്ക്

പെരുവ മൂർക്കട്ടിൽപടി vaikom -thodupuzha മെയിൻ റോഡ് സൈഡിൽ ടൗണിൽ 21സെന്റ് സ്ഥലവും ഒറ്റനില വാർക്കവീടും വിൽപ്പനക്ക് ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ബിൽഡിംഗ്‌ പണിയുന്നതിന് അനുയോജ്യം. മൊത്തമായി മാത്രമേ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു

Price:80 laks

 

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.