കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തലയോലപ്പറമ്പ്- പെരുവ റൂട്ടിൽ ,
കീഴൂർ ഡി.ബി കോളജിനും, St ജോസഫ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിനും സമീപം
പഞ്ചായത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ
* എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ
ഒരു നില വീട് ഉൾപ്പെടെ 38 സെൻ്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക്.
10 അല്ലെങ്കിൽ 15 സെൻ്റ് ആയും കൊടുക്കുന്നതാണ് ,
കിണർ ,വാട്ടർ പൈപ്പ് കണക്ക്ഷനോട് കൂടിയ, നല്ല ആധായമുള്ള ഭൂമി.
+919526928409 (watsapp only)
9526943172 (call only)

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.