house plot for sale

house plot for sale house plot for sale house plot for sale house plot for sale

കിടങ്ങൂര് വീടും 13 സെന്റ് സ്ഥലവും വില്പനക്ക്, ടിൻ ഷീറ്റ് വിത്ത്‌ സീലിംഗ്, 3 ബെഡ്‌റൂം വിത്ത്‌ അറ്റാച്ഡ് ബാത്റൂം, 2 കിച്ചൺ, വിശാലമായ ഹാൾ. എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് .

വില : 22 Lack

location : കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിടങ്ങൂരിൽ KR Narayanan റോഡിൽ നിന്ന് 1/2 km ഉള്ളിൽ

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.