1. 🅹︎🅾︎🅱︎ 🆅︎🅰︎🅲︎🅰︎🅽︎🅲︎🆈︎

*സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിനെ_ ആവശ്യമുണ്ട്*

 

*🛒ഷോപ്പിങ് മാൾ*

👮🏻‍♀️ലേഡീസ്&ജന്റ്സ്*

ശമ്പളം:*₹16500-17,000/-*

മാളിനുള്ളിൽ ഡ്യൂട്ടി._*

*സ്ഥലം:-എറണാകുളം, കോയമ്പത്തൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ.*

എല്ലാ ജില്ലക്കാരെയും പരിഗണിക്കും. സൗജന്യ താമസ സൗകര്യം.

കേരള ഫുഡ് കാൻ്റീൻ റേറ്റിന് ലഭിക്കും.

പ്രായം: 18 – 50 വയസ്സ്.

യോഗ്യത: SSLC

  • *കൺസൾട്ടൻസിയല്ല.സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനിയിലേക്ക് നേരിട്ട് നിയമനം*
Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.