🅹︎🅾︎🅱︎ 🆅︎🅰︎🅲︎🅰︎🅽︎🅲︎🆈︎

*റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ജോലിക്ക് ഉടൻ ആവിശ്യമുണ്ട്*

1) *സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആൾറൌണ്ട് കുക്ക്*

*സാലറി : 30000*

2) *കിച്ചൻ ഹെൽപ്പർ*

*സാലറി : 15000*

*താമസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും*

*സ്ഥലം :വടകര, കോഴിക്കോട്*

 

➖➖➖➖➖➖

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.